Regulamin


Szanowni Państwo!

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Zadowolenie z wypoczynku w O.W. Regent Sielpia jest dla nas priorytetem.

1. Ośrodek jest przeznaczony do wypoczynku rodzin z dziećmi. Rezerwacji można dokonać: osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku (400 zł.) w terminie siedmiu dni od momentu wstępnej rezerwacji. Resztę należności za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu z chwilą wydania kluczy do domku. Zadatek nie podlega zwrotowi.

3. Niestawienie się Gości w ośrodku do godziny 11:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu, chyba że Gość wcześniej zawiadomił recepcję o późniejszym przyjeździe.

4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w zarezerwowanym terminie (wcześniejszy wyjazd), pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.

5. Po przyjeździe należy dokonać meldunku w recepcji oraz uiścić należność za cały pobyt.

6. Parking udostępniony Gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.

7. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy o 11.00 następnego dnia.

8. Goście ośrodka powinni zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody lub usterek niezwłocznie po ich stwierdzeniu i są zobowiązani do pokrycia kosztów za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych powstałych z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.

9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, czajników elektrycznych jak również zewnętrznych grilli elektrycznych oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku jak również zabronione jest używanie otwartego ognia w miejscach do tego nie przystosowanych.

10. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (palenie dozwolone jest na tarasach i na zewnątrz).

11. Goście przebywający na terenie obiektu, zobowiązani są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

12. Obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22:00-6:00.

13. Za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych O.W. Regent nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

14. O.W. Regent nie przyjmuje Gości ze zwierzętami. Wyjątkiem są małe pieski których pobyt ustalany jest indywidualnie.

15. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko po uzgodnieniu z właścicielem oraz z ważnym świadectwem szczepień i na smyczy. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom.

16. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo żądania opuszczenia terenu przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym turystom.
Każda osoba zachowująca się w sposób niewłaściwy, wulgarny lub agresywny może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie terenu ośrodka co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Gościem, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu. 

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

18 . Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.

19. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2019 r.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem
i życzymy miłego wypoczynku.